Spolupráce mezi Čínou a Koreou pomáhá trhu s elektrickým vytápěním zefektivnit stabilní systémy

zprávy
Od zavedení národní reformy čistého vytápění bylo dosaženo vynikajících výsledků. S postupnou optimalizací vzdušného prostředí se lidé kolem Pekingu a Hebei konečně nebyli ponořeni do smogu, nahrazeni kvalitním vzduchem a modrou oblohou. Aby bylo možné dále podporovat modernizaci nových technologií pro čisté vytápění a podporovat používání nových výrobků a nových zařízení, 14. listopadu, 14. North China kotle HVAC zařízení Výstava, která je známá jako větrná korouhvička světového kotle na ochranu životního prostředí HVAC průmyslu (označováno jako IBE), to bylo drženo v Hebei Shijiazhuang mezinárodní Expo Center.